This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Phật quan âm vàng trung mang bình an, chế hóa hung khí H257G

h257g-phat-quan-am-2

3,590,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm ngồi bình an, hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước

Núi ngọc Quan Âm chế hóa hung khí, mang điềm lành ND125

nd125-phat-quan-am-phi-thuy-2

6,980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng núi ngọc chạm Phật Quan âm ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Phật quan âm bình an chế hóa hung khí, trừ tà H256G

h256g-phat-quan-am-ngoi-2

1,368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm ngồi bình an, hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước

Cây tài lộc phong thủy luân kích thích năng lượng tốt KC035

kc035-cay-thach-anh-vang-phong-thuy-luan

13,650,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc phong thủy luân, thạch anh vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Cây tài lộc ngọc đông linh giảm căng thẳng, sung túc KC040

kc040-cay-tai-loc-dong-linh-theo-mang-2

2,730,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc ngọc đông linh, theo từng mảng nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Cây tài lộc đông linh nhỏ thu hút tài lộc, tạo sinh khí KC044

kc044-cay-dong-linh-nho

1,470,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc đá ngọc Đông Linh nhỏ. (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng

Cây tài lộc thạch anh hồng tăng sức khỏe, may mắn KC041

kc041-cay-tai-loc-thach-anh-hong-theo-mang-2

2,730,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc thạch anh hồng, theo mảng nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Cây tài lộc ngọc đông linh đem lại cát khí, trừ khí xấu KC020

kc020-cay-dong-linh-chau-nhat

1,995,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc ngọc đông linh, chậu cao chữ nhật (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Cây tài lộc thạch anh hồng tăng sức khỏe, bình an KC016

kc016-cay-thach-anh-hong-non-bo

3,150,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc thạch anh hồng vừa (hòn non bộ) (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Bát quái đồng lồi nhỏ sử dụng cho nhà không hợp hướng, trừ tà D118

d118-bat-quai-dong-loi-nho

714,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái đồng lồi nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 11cm + Khối lượng:

Bát quái gỗ cẩn hột trừ âm khí, nhà không hợp hướng K1229

k1229-bat-quai

2,244,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ cẩn nhiều hạt (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 21cm

Bát quái đồng lõm nhỏ thu hút cát khí, năng lượng tốt D118-1

d118-1-bat-quai-dong-lom

714,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái mặt đồng lõm nhỏ, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (đường

Bát quái đồng lõm lớn trừ tà tịch tà, trấn trạch D119

d119-bat-quai-dong-lom-lon-2

1,224,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái mặt đồng lõm lớn, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (đường

Bát quái đồng lồi hóa giải hướng nhà xấu, hung khí D120

d120-bat-quai-dong-loi-2

1,224,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 13.5cm. + Khối lượng:

Dơi bát quái lớn giúp trừ tà, cứu tinh CC2014

cc2014-2

816,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dơi bát quái đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x đường kính): 15.2cm


Vật Phẩm Phong Thủy – Kiến Thức Phong Thủy – Bán Vật Phẩm Phong Thủy