Dây Đeo Tay

Vòng ngọc miến điện tiền xu ngọc bội đeo tay phong thủy S161

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá ngọc Miến Điện xanh + Kích thước (dài x rộng x cao): điều chỉnh độ dài dây rút

Vòng ngọc miến điện Vạn tự đeo tay phong thủy S162

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng đeo tay vạn tự đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): tự điều

vòng 9 hạt ngọc miến điện dây rút đeo tay S159

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay 9 hạt đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (đường kính): 5.5cm, điều chỉnh theo kích

Vòng ngọc miến điện hoa mẫu đơn dây rút đeo tay S476

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay hoa mẫu đơn đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (đường kính): 5.5cm, điều chỉnh theo

Vòng ngọc miến điện 3 hạt đá đeo tay dây rút S175

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay 3 hạt hình thoi đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (đường kính): 5cm, điều chỉnh