Bát Quái, Hổ Phù

Bát quái đồng lồi nhỏ sử dụng cho nhà không hợp hướng, trừ tà D118

d118-bat-quai-dong-loi-nho

714,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái đồng lồi nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 11cm + Khối lượng:

Bát quái gỗ cẩn hột trừ âm khí, nhà không hợp hướng K1229

k1229-bat-quai

2,244,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ cẩn nhiều hạt (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 21cm

Bát quái đồng lõm nhỏ thu hút cát khí, năng lượng tốt D118-1

d118-1-bat-quai-dong-lom

714,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái mặt đồng lõm nhỏ, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (đường

Bát quái đồng lõm lớn trừ tà tịch tà, trấn trạch D119

d119-bat-quai-dong-lom-lon-2

1,224,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái mặt đồng lõm lớn, bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (đường

Bát quái đồng lồi hóa giải hướng nhà xấu, hung khí D120

d120-bat-quai-dong-loi-2

1,224,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 13.5cm. + Khối lượng:

Dơi bát quái lớn giúp trừ tà, cứu tinh CC2014

cc2014-2

816,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dơi bát quái đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x đường kính): 15.2cm