Vòng Chuỗi Đeo Cổ

Dây rút ngọc miến điện 3 hoa Mẫu đơn đeo cổ phong thủy S492

+ Chất liệu và hoàn thiện: Dây chuyền 3 hoa Mẫu đơn đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): 1cm

Dây rút ngọc miến điện chiếc quạt đeo cổ phong thủy S491

+ Chất liệu và hoàn thiện: Dây chuyền hình quạt đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 2.6cm x 2.5cm + Khối

Vòng ngọc miến điện kết hạt bầu nhỏ đeo cổ phong thủy S774

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng cổ bi bầu nhỏ ngọc Phỉ Thúy xanh ngọc (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x

Vòng ngọc miến điện kết hạt bi tròn đeo cổ phong thủy S772

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng cổ bi tròn nhỏ xíu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng

Chuỗi ngọc miến điện kết hạt xanh phong thủy S776

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng cổ bi tròn ngọc Phỉ Thúy vân xanh đậm (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x