Vòng ngọc miến điện 3 hạt đá đeo tay dây rút S175

/images/post/2012/11/16/12//day-rut-hat-hinh-thoi-s175-02.jpg

+ Chất liệu và hoàn thiện: 3 hạt hình thoi đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (đường kính): 5cm, điều chỉnh theo cỡ tay.
+ Khối lượng: 9g
+ Ý nghĩa: hợp cho nữ mệnh mộc, mệnh thủy, mệnh thổ.
+ Cách sử dụng: vòng đeo tay
+ Giá: 210.000 vnd

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *